Census 2021Census 2021

Census 2021

The ten year census is due soon.  Soon all residents will be invited to participate in the national household and population census.  It has been held every decade since 1801, except for 1941.Census information can help decide how services will be planned and funded in your area.  This could mean things like offices, doctors, apartments or new bus routes.  Households will receive a letter with a unique access code by mail, which will allow them to complete the online questionnaire.  Paper questionnaires will also be available upon request. The day of the census is March 21. More information can be found on the website: census.gov.uk

Już niebawem nadejdzie dziesięcioletni spis ludności.Wkrótce wszyscy mieszkańcy zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w narodowym spisie gospodarstw domowych oraz ludnościOdbywa się on co dekadę od 1801 r z wyjątkiem 1941 r. Informacje z spisu ludności pomogą zdecydować, jak będą planowane i finansowane usługi w Twojej okolicy. Może to oznaczać takie rzeczy, jak gabinety, lekarskie, mieszkania lub nowe trasy autobusowe.Gospodarstwa domowe otrzymają pocztą list z unikalnym kodem dostępu,który im pozwoli na wypełnienie kwestionariusza online.Kwestionariusze papierowe będą również dostępne na żądanie. Dzień spisu to 21 marca. Więcej informacji można znaleźć na stronie:  census.gov.uk